کاربر میهمان

ثبت نام

نرم افزار جدیدی برای کاربران ایجاد شده است، در نتیجه ثبت نام اعضای جدید در این سامانه متوقف شده است. بدیهی است که کاربران قبلی همچنان قادر به استفاده از سیستم می باشند و نیازی به ورود به سیستم جدید ندارند.
برای ثبت نام و استفاده از نرم افزار جدید به وب سایت زیر مراجعه کنید .

سامانه جدید ارسال پیامک چاپار